Een goed verhaal vraagt om een overtuigende tekst

Het medialandschap is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Het accent verschoof in rap tempo van print naar web. Maar hoewel online de nieuwe norm is, blijven veel traditionele communicatie-uitingen nog gewoon hun nut bewijzen. DM per post is een goed voorbeeld. Presentatiefolders, flyers, jaarverslagen, schoolbrochures en personeelsbladen zijn dat ook. Het een hoeft het ander dus zeker niet uit te sluiten. Sterker nog, oud en nieuw kunnen vaak heel goed samen gaan.
 
Wat print en online in ieder geval gemeen hebben: er is tekst voor nodig. En digitaal of niet, die tekst verdient professionele aandacht. Want hoe sterk je verhaal ook is... als het niet goed verteld wordt, verliest de inhoud aan geloofwaardigheid en overtuigingskracht.